चिऊताईची गोष्ट-एक बोधकथा

चिऊताईची गोष्ट-एक बोधकथा

एक होती चिऊ.
एक होता काऊ.
काऊचं घर होतं शेणाचं.
चिऊचं घर होतं मेणाचं.

एकदा काय झालं?
धो – धो पाऊस आला
काऊचं घर वाहून गेलं.
चिऊचं घर राहून गेलं.

मग काऊ गेला चिऊकडे
म्हणाला, चिऊताई-चिऊताई
थोडीशी राहायला जागा देता काय?
चिऊ म्हणाली मलाच पुरत नाही तर
तुला कुठून देऊ?
…………………………………
(मी लहानपणी ऐकलेली ही गोष्ट.)