कोंबडी पळाली तंगडी धरून.

कोंबडी पळाली तंगडी धरून हे गाणे शिवाच्या आवाजात. लांबी-33 सेकंद.
.
.

Advertisements