महादेवा जातो गा…..!

महादेवा जातो गा…..! (१)

महादेवा जातो गा, भोले रे नाथा
तुझ्या का वाटेनं गा
घोटा घोटा पाणी
संभाच्या नावानं
नंदी लागले पोहणी
.
एक नमनगौरा पार्बती हरहर महादेव…..!
…………………………
महादेवा जातो गा…..! (२)

महादेवाच्या वाटेनं गा
नदीले आला पूर
वाहून गेली रेती
वांझल्या नारीले
कसा गवसला मोती
.
एक नमनगौरा पार्बती हरहर महादेव…..!
…………………………
महादेवा जातो गा…..! (३)

महादेवाच्या वाटेनं गा
दारू पेऊ पेऊ, डोळे झाले लाल
पेतो हरामाचा माल गा भोलेराजा
.
एक नमनगौरा पार्बती हरहर महादेव…..!
…………………………
.
(संकलन : गंगाधर मुटे)

खांद्यावरी खार्‍या रे

खांद्यावरी खार्‍या रे….

खांद्यावरी खार्‍या रे ssss
शंकरराजा
घेतल्या काहून….
घेतल्या काहून.. घरचा वैताग पाहून sssss
.
एक नमनगौरा पार्बती हरहर महादेव…..!
..
(संकलन : गंगाधर मुटे)
………………………………